• USGS (United States Geological Survey)
  • IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology)
  • IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)
  • Les séismes, Planète Terre (Département de Géologie et de Génie géologique de l'Université de Laval, Québec)
  • Comprendre les séismes, Musée de Sismologie et collections de Géophysique, Université de Strasbourg
  • Musée de sismologie, EOST (École et Observatoire des Sciences de la Terre), Université de Strasbourg
  • Découvrir les séismes Téléchargez le poster réalisé à l'occasion de la 51e bourse aux minéraux de Sainte-Marie-Aux-Mines

Verkorte versie van de EMS-98-schaal

De verkorte versie van de Europese Macroseismische schaal (EMS-98) is bedoeld om een vereenvoudigd en algeen overzicht te geven, maar is niet geschikt om intensiteitsbepalingen uit te voeren.

EMS Intensiteit Definitie Beschrijving van waargenomen effecten (samenvatting)
I Niet gevoeld Niet gevoeld, zelfs niet onder de gunstigste omstandigheden.
II Nauwelijks gevoeld Slechts door enkele personen gevoeld die zich binnenshuis en in rusttoestand bevinden.
III Zwak Binnenshuis gevoeld door enkele personen. Mesen in rusttoestand voelen een schommeling of lichte trilling.
IV Algemeen waargenomen Binnenshuis door velen gevoeld, buitenshuis door een enkeling. Sommige mensen worden er wakker van. Ramen, deuren en serviesgoed rammelen.
V Sterk Binnenshuis door de meeste mensen gevoeld, buitenshuis door enkelen. Veel slapende mensen worden wakker. Sommige mensen worden bang. Het hele gebouw trilt. Hangende voorwerpen slingeren aanzienlijk. Kleine voorwerpen verschuiven. Deuren en ramen zwaaien open of dicht.
VI Lichte schade veroorzakend Veel mensen zijn beangstigd en vluchten naar buiten. Sommige voorwerpen vallen. Veel huizen ondervinden lichte, niet-structurele schade zoals haarscheuren en val van kleine stukjes pleisterwerk.
VII Schade veroorzakend De meeste personen zijn bang en vluchten naar buiten. Meubilair verschuift en tal van voorwerpen vallen van rekken of boekenplanken. Veel goed geconstrueerde woonhuizen lopen matige schade op: er ontstaan kleine barsten in de muren, pleisterwerk en delen van de schoorsteen vallen naar beneden. Bij oudere huizen kunnen grotere barsten in de muren ontstaan, en niet-dragende muren verzakken.
VIII Zware schade veroorzakend Veel mensen hebben moeite om overeind te blijven. Veel huizen vertonen grote barsten in de muren. Bij enkele goed geconstrueerde woonhuizen kunnen muren verzakken. Zwakke, oudere huizen kunnen volledig instorten.
IX Destructief Algemene paniek. Veel zwakke constructies storten in. Zelfs goed geconstrueerde woonhuizen vertonen zeer zware schade: de meeste muren storten in en een deel van de dragende muren verzakken.
X Zeer destructief Veel goed geconstrueerde woonhuizen storten in.
XI Verwoestend De meeste goed geconstrueerde woonhuizen storten in, zelfs enkele huizen die aardbevingsbestendig ontworpen zijn.
XII Totaal verwoestend Zo goed als alle gebouwen worden verwoest.

Bron: Short Form of the EMS-98