Seismologie is de wetenschappelijke studie van aardbevingen en hun gevolgen.

Seismologie kan worden onderverdeeld in verschillende disciplines naargelang de periode die bestreken wordt:

  • Instrumentele seismologie omvat de detectie, plaatsbepaling en studie van aardbevingen wereldwijd aan de hand van instrumentele metingen van grondbewegingen. Deze discipline sluit ook aan bij de studie van de plaatbewegingen, de onderlinge spanningen tussen platen, de eigenschappen van de plaatranden en de geometrie van breuken.
  • Historische seismologie omhelst het onderzoek van historische documenten alsook van het architectonisch patrimonium op zoek naar getuigenissen en sporen van aardbevingen.
  • Paleoseismologie betreft de geologische studie van prehistorische aardbevingen aan de hand van sporen die deze hebben nagelaten in het landschap en in ondiepe sedimenten of gesteenten.

Onderzoek Seismologie

Seismische waarschuwing

BEERS (Belgian Earthquake Emergency Report System) is het seismische waarschuwingssysteem ontwikkeld door de Koninklijke Sterrenwacht van België om betrouwbare en tijdige informatie aan de autoriteiten, de media en het publiek door te geven. Lezen

Historische seismiciteit activiteit

Voor streken met een belangrijke historische documentatie kan aanzienlijk veel informatie verkregen worden over aardbevingen die zich voordeden in de eeuwen voor de opkomst van de instrumentele seismologie. Lezen

Seismische Gevarenkans en Risico

De seismische gevarenkans is de kans om een bepaald niveau van een potentieel gevaarlijk effect t.g.v. aardbevingen te ondervinden. Het grootste gevaar schuilt in de sterke grondbewegingen die door aardbevingen veroorzaakt worden. Lezen

Macroseismologie

Seismologie houdt zich hoofdzakelijk bezig met het vergaren van seismische data die wordt opgenomen door seismometers geïnstalleerd in een seismisch netwerk . Dit dient om aardbevingen te kunnen detecteren en lokaliseren. Aardbevingen gebeurden echter al lang voordat men ze kon meten. Door historische getuigenissen en waarnemingen over gevoelde aardbevingen te verzamelen kan de impact van een aardbeving worden in kaart gebracht. De magnitude en diepte van historische aardbevingen kan worden berekend uit de ruimtelijke verspreiding van deze getuigenissen. Lezen

Onderzoek Geodynamics

Vulkaan-seismologie

Sinds 2009 werkt de KSB (Koninklijke Sterrenwacht van België) samen met de CVGHM (Indonesian Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation) om moderne methoden op het vlak van seismische bewaking van vulkanen te ontwikkelen. Lezen

Seismologie