• USGS (United States Geological Survey)
 • IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology)
 • IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)
 • Les séismes, Planète Terre (Département de Géologie et de Génie géologique de l'Université de Laval, Québec)
 • Comprendre les séismes, Musée de Sismologie et collections de Géophysique, Université de Strasbourg
 • Musée de sismologie, EOST (École et Observatoire des Sciences de la Terre), Université de Strasbourg
 • Découvrir les séismes Téléchargez le poster réalisé à l'occasion de la 51e bourse aux minéraux de Sainte-Marie-Aux-Mines

Europese Macroseismische Schaal EMS-98

Classificatiesysteem

De intensiteitsgraden van de EMS-98-schaal zijn gedefinieerd op basis van telkens drie categorieën:

 1. gewaarwording door de mens
 2. effecten op voorwerpen en op de natuurlijke omgeving
 3. schade aan gebouwen

Bouwconstructies worden geklasseerd volgens afnemende kwetsbaarheid in klassen A tot F.

Het aantal waarnemingen wordt omschreven als

 • “enkele” (0.1 – 15%)
 • “veel” (15 – 55 %)
 • “de meeste” (> 55%)

Er worden vijf gradaties van schade aan bouwconstructies onderscheiden:

 1. lichte schade (kleine barstjes in pleisterwerk en val van kleine stukjes plaasterwerk)
 2. matige schade (kleine barsten in muren, val van grotere stukken pleisterwerk en van dakpannen, barsten in schoorstenen of val van delen van schoorstenen)
 3. aanzienlijke tot zware schade (grote en diepe scheuren in muren, val van schoorstenen)
 4. zeer zware schade (bressen in de muren, gedeeltelijke instorting, ontwrichting van het bouwskelet, instorting van binnenmuren)
 5. verwoesting (algehele of vrijwel totale instorting)

Beschrijving van de verschillende intensiteitsgraden:

 1. Niet gevoeld
  1. Niet gevoeld, zelfs niet onder de gunstigste omstandigheden
  2. Geen effect
  3. Geen schade
 2. Nauwelijks gevoeld
  1. Binnenshuis gevoeld door een enkeling (< 1%) in rusttoestand of in een bijzonder gevoelige situatie
  2. Geen effect
  3. Geen schade
 3. Zwak
  1. Binnenshuis gevoeld door enkelen. Mensen in rusttoestand voelen een schommeling of lichte trilling
  2. Hangende voorwerpen slingeren licht heen en weer
  3. Geen schade
 4. Algemeen waargenomen
  1. Binnenshuis door velen gevoeld, buitenshuis door een enkeling. Enkele mensen worden wakker. De sterkte van de trillingen is matig en niet schrikwekkend. Getuigen voelen een schommeling of lichte trilling van het gebouw, kamer, bed of stoel enz.
  2. Serviesgoed, glaswerk, ramen en deuren rammelen. Hangende voorwerpen slingeren. In sommige gevallen kan licht meubilair zichtbaar schudden, en houtwerk kraken
  3. Geen schade
 5. Sterk
  1. Binnenshuis door de meeste mensen gevoeld, buitenshuis door enkelen. Enkele mensen worden opgeschrikt en rennen naar buiten. Veel slapende mensen worden wakker. Getuigen voelen het gebouw, kamer of meubilair sterk trillen of schudden
  2. Hangende voorwerpen slingeren aanzienlijk. Servies en glaswerk rinkelt. Kleine, topzware en/of wankele voorwerpen kunnen verschuiven of omvallen. Deuren en ramen draaien open of dicht. In sommige gevallen kunnen vensters breken. Vloeistoffen schommelen en volle recipiënten kunnen overlopen. Dieren in huis kunnen onrustig worden
  3. Schade van graad 1 aan enkele gebouwen van klasse A en B
 6. Lichte schade veroorzakend
  1. Binnenshuis door de meeste mensen gevoeld, en buitenshuis door velen. Enkele mensen verliezen hun evenwicht. Velen worden opgeschrikt en vluchten naar buiten
  2. Kleine, stabiele voorwerpen kunnen omvallen en meubilair kan verschuiven. In sommige gevallen kunnen borden en glaswerk breken. Vee binnen en buiten kan worden opgeschrikt
  3. Veel gebouwen van klasse A en B lopen schade op van graad 1, en enkele van graad 2. Enkele gebouwen van klasse C lopen schade op van graad 1
 7. Schade veroorzakend
  1. De meeste mensen schrikken en proberen naar buiten te vluchten. Veel mensen hebben moeite om rechtop te blijven, vooral op hogere verdiepingen
  2. Meubilair verschuift en topzwaar meubilair kan omvallen. Voorwerpen vallen in groten getale uit rekken. Water spat uit vaten, tanks en zwembaden
  3. Veel gebouwen van klasse A lijden schade van graad 3, en enkele van graad 4. Veel gebouwen van klasse B lijden schade van graad 2, en enkele van graad 3. Enkele gebouwen van klasse C lopen schade op van graad 2. Enkele gebouwen van klasse D lopen schade op van graad 1
 8. Zware schade veroorzakend
  1. Veel mensen hebben moeite om overeind te blijven, zelfs buitenshuis
  2. Meubilair kan omver geworpen worden. Voorwerpen zoals TV’s, typmachines enz. vallen op de grond. Hier en daar kunnen grafstenen verschuiven, kantelen of omver vallen. In zeer losse bodem worden soms golven waargenomen
  3. Veel gebouwen van klasse A lijden schade van graad 4, en enkele van graad 5. Veel gebouwen van klasse B lijden schade van graad 3, en enkele van graad 4. Veel gebouwen van klasse C lijden schade van graad 2, en enkele van graad 3. Enkele gebouwen van klasse D lopen schade op van graad 2
 9. Destructief
  1. Algemene paniek. Mensen kunnen zelfs tegen de grond geworpen worden
  2. Veel standbeelden en zuilen vallen om of kantelen. In losse bodem worden golven waargenomen
  3. Veel gebouwen van klasse A lijden schade van graad 5. Veel gebouwen van klasse B lijden schade van graad 4, en enkele van graad 5. Veel gebouwen van klasse C lijden schade van graad 3, en enkele van graad 4. Veel gebouwen van klasse D lijden schade van graad 2, en enkele van graad 3. Enkele gebouwen van klasse E lopen schade op van graad 2
 10. Zeer destructief
  1. De meeste gebouwen van klasse A en veel gebouwen van klasse B lijden schade van graad 5. Veel gebouwen van klasse C lijden schade van graad 4, en enkele van graad 5. Veel gebouwen van klasse D lijden schade van graad 3, en enkele van graad 4. Veel gebouwen van klasse E lijden schade van graad 2, en enkele van graad 3. Enkele gebouwen van klasse F lopen schade op van graad 2.
 11. Verwoestend
  1. De meeste gebouwen van klasse B lijden schade van graad 5. De meeste gebouwen van klasse C lijden schade van graad 4, en vele van graad 5. Veel gebouwen van klasse D lijden schade van graad 4, en enkele van graad 5. Veel gebouwen van klasse E lijden schade van graad 3, en enkele van graad 4. Veel gebouwen van klasse F lopen schade op van graad 2, en enkele van graad 3.
 12. Totaal verwoestend
  1. Alle gebouwen van klasse A en B, bijna alle gebouwen van klasse C, en de meeste gebouwen van klasse D, E en F worden verwoest. De gevolgen van de aardbeving zijn de ergst denkbare.

Verdere informatie