De gebruiker erkent dat de aangeboden data, zoals teksten, foto's, tekeningen, kaarten, videobeelden, illustraties, logo’s, slogans, onderzoeksresultaten, beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en deze uitsluitend toekomen aan de Koninklijke Sterrenwacht van België (hierna genoemd “KSB”). De gebruiker erkent dat het toegangsrecht tot de Website en/of data geen aanleiding geeft tot gehele of gedeeltelijke overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, mogen de door de KSB aangeboden data slechts onder de volgende voorwaarden gebruikt worden.

Data die door de KSB aangeboden worden, mogen uitsluitend gebruikt worden voor private, educatieve of wetenschappelijke doeleinden. Bij iedere kopie en bij iedere publicatie dienen steeds duidelijk de bron (url van de webpagina) en de naam van het project en/of onderzoeker vermeld te worden.

Commercieel gebruik van de aangeboden data onder welke vorm en met welk middelen ook, is slechts mogelijk na de uitdrukkelijke, schriftelijke, voorafgaande toestemming van de Algemeen Directeur van de KSB. De vraag dient aan hem gericht te worden per e-mail info@sterrenwacht.be of per post naar Koninklijke Sterrenwacht van België, Dr. Ronald Van der Linden, Algemeen directeur, Ringlaan 3, 1180 Brussel.

Bij data die in het kader van een specifiek wetenschappelijk project ter beschikking worden gesteld, kunnen afwijkende en/of strengere voorwaarden gelden.