Lange tijd was het station van Ukkel, dat werd opgericht in 1899, het enige seismische station in België. Vanaf 1958 werd in verschillende stappen een volwaardig seismisch netwerk uitgebouwd. Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen wordt gegeven in Historiek.
Het huidig seismisch netwerk in België bestaat uit twee verschillende onderdelen, het seismometernetwerk en het accelerometernetwerk. De seismometers maken continue registraties van grondtrillingen met een gevoeligheid die is afgesteld om zelfs de lichtste trillingen te kunnen detecteren die nauwelijks boven het ruisniveau uitstijgen. De accelerometers worden daarentegen pas geactiveerd bij sterkere grondbewegingen.

Het seismometernetwerk

Het belangrijkste doel van het seismometernetwerk is het verzamelen van betrouwbare informatie over de seismische activiteit in België en grensgebieden. Bovendien meet het netwerk ook de seismische golven afkomstig van aardbevingen over de hele wereld. De aankomsttijden van deze golven worden routinematig gemeten en overgemaakt aan internationale seismische centra.

Het permanente netwerk bestaat momenteel uit 28 meetstations, waarvan 3 in het Groot-Hertogdom Luxemburg. Deze laatste behoren toe aan het Musée National d'Histoire Naturelle (MNHN). De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) staat in voor het onderhoud en de gegevensanalyse van alle stations. Om kwalitatief goede metingen te verrichten, zijn de meeste seismische stations opgesteld op plaatsen waar hard gesteente dagzoomt en waar de storende invloed ten gevolge van menselijke activiteit zo laag mogelijk is.

De meeste seismische stations zijn uitgerust met verschillende types van korte periode seismometers (Mark-Product en Lennartz), of met breedbandseismometers (Güralp CMG-40, CMG-3E, CMG-3T). De acquisitiesystemen werden ontwikkeld aan de KSB en zijn gebaseerd op PC's. Verscheidene stations zijn voorzien van ISDN- en ADSL-lijnen waarmee het mogelijk is de gegevens quasi in real-time op te vragen. De registratie gebeurt continu, maar enkel de registraties van aardbevingen en andere bijzondere gebeurtenissen worden bewaard.

Naast het vast netwerk beschikt de KSB ook over mobiele meettoestellen die snel kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld om naschokken te registreren mocht er zich een belangrijke aardbeving voordoen.

Het accelerometernetwerk

Bij aardbevingen met magnitude Ms > 3.5 zijn de grondbewegingen in de omgeving van het epicentrum meestal te sterk om geregistreerd te worden door een seismometer. Grondversnellingen vanaf één twintigste van de valversnelling (> 0.05 g) verzadigen namelijk het signaal van een seismometer, wat de metingen onbruikbaar maakt voor verdere analyse. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de aardbeving van Luik in 1983, en de aardbeving van Roermond in 1992. Voor deze aardbevingen bestaan er geen registraties van de grondbewegingen in de epicentrale zone, waar de grootste schade werd aangericht (Melchior, 1985; ...).

Accelerometers hebben een lagere gevoeligheid dan seismometers, en zijn ontworpen om sterke grondversnellingen te meten tot zelfs 1 g, dus ook in de nabijheid van het epicentrum bij belangrijke aardbevingen. In de seismisch actieve zones in en rond België kunnen grondversnellingen bereikt worden van enkele tienden van de valversnelling. De studie van deze sterke grondbewegingen speelt een belangrijke rol bij de analyse van haardmechanismen en van het seismisch risico. Bovendien tonen registraties van dergelijke bewegingen in andere actieve zones aan dat deze veel complexer zijn dan verwacht. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen, en om deze reden werd vanaf 1999 een netwerk van accelerometers uitgebouwd in ons land. De eerste aardbeving die door dit nieuw netwerk werd geregistreerd was de aardbeving van Alsdorf in 2002.

Accelerometers hebben een lagere gevoeligheid dan seismometers, en zijn ontworpen om sterke grondversnellingen te meten tot zelfs 1 g, dus ook in de nabijheid van het epicentrum bij belangrijke aardbevingen. In de seismisch actieve zones in en rond België kunnen grondversnellingen bereikt worden van enkele tienden van de valversnelling. De studie van deze sterke grondbewegingen speelt een belangrijke rol bij de analyse van haardmechanismen en van het seismisch risico. Bovendien tonen registraties van dergelijke bewegingen in andere actieve zones aan dat deze veel complexer zijn dan verwacht. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen, en om deze reden werd vanaf 1999 een netwerk van accelerometers uitgebouwd in ons land. De eerste aardbeving die door dit nieuw netwerk werd geregistreerd was de aardbeving van Alsdorf in 2002.

Momenteel bestaat het accelerometernetwerk van de KSB uit 19 stations. De accelerometers zijn geconcentreerd in de meest actieve zones. Hun precieze opstelplaats wordt gekozen in functie van het bodemtype, en in bepaalde gevallen ook in functie van de nabijheid van belangrijke infrastructuur. De meeste stations zijn uitgerust met een accelerometer van het type Episensor (ETNA), waarmee de verticale en de twee horizontale componenten van de grondversnelling gemeten worden. De registratie gebeurt enkel wanneer de grondversnelling een vooraf ingestelde drempelwaarde overschrijdt. De overdracht van de gegevens naar de KSB gebeurt met behulp van een modem over analoge telefoonlijnen.

Station Plaats Instrument Acquisitie-systeem Begin Einde
Code Plaats Zone Breedtegr. Lengtegr. Hoogte Type Model
DOU, Dourbes BE 50.095 4.595 224 S L4-3D MARS-5800 1985-05-01 1985-12-31
WLF, Walferdange BE 49.664 6.151 297 ? S-13 Papier 1975-05-31 1988-03-31
BOU, Bougnies BE 50.389 3.945 72 S L4-C MARS-5800 1985-03-29 1986-05-23
CLA, Clavier BE 50.419 5.302 235 S LE-3D PC-v1988 1991-10-29 1997-11-14
CTH, Couthuin BE 50.53 5.118 122 S L-22D MOBILE-v1996 2001-06-21 2005-08-01
EBN, Eben-Emael BE 50.797 5.678 66.180000305176 S L4-3D MARS-5800 1986-04-01 1987-08-31
GES, Gesves BE 50.385 5.087 295 S LE-3D PC-v1996 2002-05-10 2005-06-15
HEY, Heyd BE 50.357 5.568 195 S LE-3D PC-v1996 2000-12-18 2005-08-30
HRK, Herkenbosch BE 51.188 6.168 72 B CMG-40T MOBILE-v1996 1997-01-07 2002-10-15
KLB, Kalborn BE 50.1 6.109 475 S LE-3D MARS-5800 1995-04-01 1998-10-07
LES, Lessines BE 50.711 3.843 30 S L4-C MARS-5800 1985-08-30 1986-10-31
MRD, Maredsous BE 50.302 4.768 215 S LE-3D MOBILE-v1996 1997-09-25 2003-05-12
RCH, Rochefort BE 50.155 5.227 182 B CMG-40T PC-v1996 1999-05-27 2008-06-02
RQR, Ronquières BE 50.606 4.225 35 S L4-C MARS-5800 1989-01-05 1994-12-07
SKQ, Steenkerque BE 50.649 4.08 65 S LE-3D MARS-5800 1994-08-02 1997-11-17
STI, Sart Tilman BE 50.583 5.564 223 S L4-C MARS-5800 1988-02-01 1989-06-30
VIA, Vianden BE 49.935 6.202 252 S LE-3D MARS-5800 1990-06-27 2005-03-07
THE,A Theux BE 50.488 5.791 290 A EpiSensor ETNA 2003-08-20 2022-02-01
WOR, Wortegem BE 50.855 3.506 -105 S SM6 PC-v1996 1997-04-14 2001-05-01
BRQ, Bracquegnies BE 50.481 4.136 74.199996948242 S L4-C PC-v1988 1992-04-01 1997-03-10
AUL, Aulne BE 50.367 4.333 115 S LE-3D PC-v1988 2001-11-29 2002-08-07
LCH, La Chartreuse BE 50.639 5.599 62.900001525879 S L4-3D PC-v1988 1991-08-02 1996-12-21
HUM, Humain BE 50.192 5.255 292 S L4-3D PC-v1988 1991-03-01 1999-02-16
DOU, Dourbes BE 50.095 4.595 224 S L4-3D Papier 1986-01-01 1991-04-10
DOU, Dourbes BE 50.095 4.595 224 S L4-3D PC-v1988 1991-04-11 1998-01-27
DOU, Dourbes BE 50.095 4.595 224 S L4-3D PC-v1996 1998-01-28 1999-04-15
DOU, Dourbes BE 50.095 4.595 224 S L4-3D PC-v1996 1999-04-16 2000-07-09
DOU, Dourbes BE 50.095 4.595 224 S L4-3D PC-v1996 2000-07-10 2004-09-23
SKQ, Steenkerque BE 50.649 4.08 65 S LE-3D PC-v1996 1997-11-18 2000-04-27
SKQ, Steenkerque BE 50.649 4.08 63 S LE-3D PC-v1996 2000-04-28 2000-07-09
SKQ, Steenkerque BE 50.649 4.08 63 S LE-3D PC-v1996 2000-07-10 2005-02-09
SKQ, Steenkerque BE 50.649 4.08 63 S LE-3D PC-v2004 2005-02-10 2008-10-29
STI, Sart Tilman BE 50.583 5.564 223 S L4-C PC-v1988 1989-07-01 1997-04-11
STI, Sart Tilman BE 50.583 5.564 223 S L4-C PC-v1996 1997-04-12 2004-04-22
STI, Sart Tilman BE 50.583 5.564 223 S L4-C PC-v2004 2004-04-23 2004-06-09
STI, Sart Tilman BE 50.583 5.564 223 S L4-C PC-v2004 2004-06-10 2022-06-28
RQR, Ronquières BE 50.606 4.225 35 S L4-C PC-v1996 2001-07-15 2002-08-30
MRD, Maredsous BE 50.302 4.768 215 S LE-3D MOBILE-v1996 2004-07-30 2005-05-26
CLA, Clavier BE 50.419 5.302 235 S LE-3D PC-v1996 1997-11-15 2006-05-22
VIA, Vianden BE 49.935 6.202 252 S LE-3D PC-v2004 2005-03-08 2015-08-05
KLB, Kalborn BE 50.1 6.109 475 S LE-3D PC-v1996 1998-10-08 2005-03-07
KLB, Kalborn BE 50.1 6.109 475 S LE-3D PC-v2004 2005-03-08 2016-08-25
WLF, Walferdange BE 49.664 6.151 297 S LE-3D MARS-5800 1988-04-01 1997-04-17
WLF, Walferdange BE 49.664 6.151 297 S LE-3D PC-v1996 1997-04-18 2005-03-06
HRK, Herkenbosch BE 51.188 6.168 72 B CMG-40T PC-v1996 2002-10-16 2004-07-22
HRK, Herkenbosch BE 51.188 6.168 72 B CMG-40T PC-v2004 2004-10-21 2015-06-18
RQR, Ronquières BE 50.606 4.225 35 S L4-C PC-v1988 1994-12-10 1999-12-25
RQR, Ronquières BE 50.606 4.225 35 S L4-C PC-v2004 2004-10-13 2009-03-11
ROB, Robertville BE 50.453 6.109 447 S L4-3D MARS-5800 1987-07-28 2002-05-03
ROB, Robertville BE 50.452 6.109 485 S L4-3D PC-v2004 2005-03-25 2009-12-17
BOU, Bougnies BE 50.389 3.945 72 S L4-C PC-v1988 1993-10-05 2000-04-06
BOU, Bougnies BE 50.389 3.945 72 S L4-C MOBILE-v1996 2000-06-07 2001-01-30
BOU, Bougnies BE 50.389 3.945 72 S L4-C PC-v1996 2001-01-31 2005-06-08
MEM,B Membach BE 50.609 6.01 244.30000305176 B CMG-3ESP PC-v1996 1998-04-24 2006-01-10
MEM,S Membach BE 50.609 6.01 244.5 S L4-3D MARS-5800 1985-03-26 1985-06-11
SNF, Seneffe BE 50.511 4.284 125 S L4-C Papier 1985-05-01 1986-03-31
CLH,A Chapelle-Lez-Herlaimont BE 50.471 4.28 170 A EpiSensor ETNA 2001-10-01 2022-07-28
MON,A Mons BE 50.452 3.953 30 A EpiSensor ETNA 2001-05-18 2021-11-16
KIN,A Kinrooi BE 51.144 5.774 33 A EpiSensor ETNA 2006-01-01 2022-05-10
LCH,A La Chartreuse BE 50.639 5.599 62.900001525879 A EpiSensor ETNA 2003-01-29 2022-02-24
LLV,A La Louvière BE 50.479 4.185 130 A EpiSensor ETNA 2001-08-31 2022-12-07
MAS,A Maaseik BE 51.096 5.791 33 A EpiSensor ETNA 2001-09-11 2022-05-24
STN,A Saint-Nicolas BE 50.626 5.541 168 A EpiSensor ETNA 2002-03-08 2021-12-28
STW,A Sainte-Walburge BE 50.657 5.568 200 A EpiSensor ETNA 2002-03-08 2022-03-10
STT,A Strepy-Thieu BE 50.479 4.11 112 A EpiSensor ETNA 2003-01-18 2022-07-27
UCC,A Uccle BE 50.797 4.36 100 A EpiSensor ETNA 2003-04-29 2021-10-19
MRC,A Marcinelle BE 50.389 4.446 125 A EpiSensor ETNA 2004-10-12 2022-08-04
MEM,A Membach BE 50.61 6.009 242.60000610352 A EpiSensor ETNA 2003-02-21 2004-04-01
BRE,A Bree BE 51.139 5.596 34 A EpiSensor ETNA 2001-09-11 2022-06-01
UCC,B Uccle BE 50.797 4.36 2.5 B CMG-3T DM24 2004-05-01 2010-02-16
ZEV, Zevekote BE 51.137 2.9 2.5 S LE-3D PC-v2004 2005-05-05 2009-03-08
LES, Lessines BE 50.711 3.843 30 S L4-3D MARS-5800 1986-11-01 1992-05-31
LES, Lessines BE 50.711 3.843 30 S L4-3D PC-v1988 1992-06-01 2005-04-13
LES, Lessines BE 50.711 3.843 30 S L4-3D PC-v2004 2005-04-14 2005-05-18
WIB, Wibrin BE 50.163 5.724 425 S L4-C MARS-5800 1987-09-01 1997-12-01
WIB, Wibrin BE 50.163 5.724 425 S L4-C PC-v1996 1997-12-02 2000-05-19
WIB, Wibrin BE 50.163 5.724 425 S L4-3D MOBILE-v1996 2000-05-20 2000-08-20
WIB, Wibrin BE 50.163 5.724 425 S L4-3D PC-v1996 2000-08-21 2001-02-27
WIB, Wibrin BE 50.163 5.724 425 S L4-3D PC-v1996 2001-02-28 2001-03-19
WIB, Wibrin BE 50.163 5.724 425 S L4-3D PC-v1996 2001-03-20 2002-04-02
KKP,A Uccle-Kriekenput BE 50.781 4.335 100 A AC-23 SMACH SM-2-16 2005-05-12 2019-03-01
LES, Lessines BE 50.711 3.843 30 S L4-3D PC-v2004 2005-05-19 2016-02-18
MRD, Maredsous BE 50.302 4.768 215 S LE-3D MOBILE-v1996 2005-05-26 2005-08-02
BOU, Bougnies BE 50.389 3.945 72 S L4-C PC-v2004 2005-06-09 2009-03-09
GES, Gesves BE 50.385 5.087 295 S LE-3D PC-v2004 2005-06-16 2009-03-17
HUM, Humain BE 50.192 5.255 292 S L4-3D PC-v1996 1999-02-17 2001-08-01
LCH, La Chartreuse BE 50.639 5.599 62.900001525879 S L4-3D PC-v1996 1998-02-04 2000-02-02
LCH, La Chartreuse BE 50.639 5.607 62.900001525879 S LE-3D PC-v1996 2000-02-09 2002-09-09
EBN, Eben-Emael BE 50.797 5.678 66.180000305176 S L4-3D PC-v1988 1991-04-10 1995-06-19
EBN, Eben-Emael BE 50.797 5.678 66.180000305176 B CMG-40T PC-v1988 1995-06-20 1997-09-25
EBN, Eben-Emael BE 50.797 5.678 66.180000305176 B CMG-40T PC-v1996 1997-09-26 1999-08-04
EBN, Eben-Emael BE 50.797 5.678 66.180000305176 B CMG-40T PC-v1996 1999-08-05 2005-06-24
BRQ, Bracquegnies BE 50.483 4.142 59.5 S L-22D MOBILE-v1996 2004-01-01 2006-11-09
EBN, Eben-Emael BE 50.797 5.678 66.180000305176 B CMG-40T PC-v2004 2005-06-24 2007-11-28
UCC,B Uccle BE 50.797 4.36 2.5 B CMG-3T DM24 1998-04-01 2004-04-30
MRD, Maredsous BE 50.302 4.768 215 S LE-3D MOBILE-v1996 2005-08-02 2006-12-31
CTH, Couthuin BE 50.53 5.118 160 S LE-3D MOBILE-v1996 2005-08-02 2007-05-24
MEM,S Membach BE 50.609 6.01 244.5 S L4-3D PC-v2004 2005-08-29 2018-01-08
MEM,A Membach BE 50.61 6.009 242.60000610352 A EpiSensor ETNA 2005-10-10 2022-01-19
ANS,A Ans BE 50.668 5.507 180 A EpiSensor ETNA 2006-02-17 2022-12-13
MOL,A Mol BE 51.214 5.086 25 A EpiSensor K2 2004-08-18 2021-11-30
MOL,B Mol BE 51.214 5.086 -198 A EpiSensor K2 2004-08-18 2021-11-30
LCH, La Chartreuse BE 50.639 5.599 62.900001525879 S LE-3D PC-v2004 2006-05-18 2009-09-29
STI,A Sart Tilman BE 50.586 5.558 245 A EpiSensor ETNA 2006-05-18 2022-06-28
CLA, Clavier BE 50.419 5.302 235 S LE-3D PC-v2004 2006-05-23 2009-07-01
AUL, Aulne BE 50.365 4.332 96 S L4-C MARS-5800 1985-04-01 1987-04-30
BRE, Bree BE 51.178 5.664 34 S LE-3D MOBILE-v1996 1996-07-15 1999-09-22
GES, Gesves BE 50.385 5.087 295 S LE-3D MOBILE-v1996 1997-11-15 2002-05-09
MEU, Meuville BE 50.396 5.769 335 S L4-3D MARS-5800 1987-11-12 1997-12-10
OSP, Ospel BE 51.334 5.826 29 S LE-3D MOBILE-v1996 1996-11-26 1999-03-18
BDH, Bois D'Haine BE 50.513 4.216 118 ? unknown unknown 1994-01-01 1998-12-31
BRQ, Bracquegnies BE 50.483 4.142 59.5 S L4-C MOBILE-v1996 2007-04-26 2007-08-03
CTH, Couthuin BE 50.53 5.118 122 S L4-C MOBILE-v1996 2007-05-24 2009-03-20
OPT, Opitter BE 51.112 5.636 51 S LE-3D PC-v2004 2007-03-06 2008-08-12
SOY, Soye BE 50.45 4.73 97.5 S LE-3D MOBILE-v1996 1997-09-01 1998-12-31
SPN, Spiennes BE 50.428 3.997 48 S L4-C MARS-5800 1994-08-01 1994-11-05
HAV, Havre BE 50.469 4.055 60 S LE-3D MARS-5800 1994-08-06 1994-11-01
C12, Benonchamps BE 50.006 5.809 430 B Mark PDAS 1998-01-12 1998-06-19
C02, Branchon BE 50.63 4.975 140 B Mark PDAS 1998-01-15 1998-06-18
C18, Ceroux BE 50.667 4.508 125 B Mark PDAS 1997-09-01 1998-12-31
C07, Rogery BE 50.243 5.95 475 B Mark PDAS 1998-01-12 1998-06-19
C16, Dohan BE 49.796 5.143 290 B Mark PDAS 1998-01-13 1998-06-18
C08, Manderfeld BE 50.341 6.312 495 B CMG-3T unknown 1997-11-10 1998-06-23
C11, Saint-Hubert BE 50.04 5.404 550 B Mark PDAS 1998-01-13 1998-06-19
C13, Villance BE 49.974 5.199 325 B Mark PDAS 1998-01-13 1998-06-18
C03, Waremme BE 50.69 5.239 117.5 B Mark PDAS 1998-01-15 1998-06-18
C14, Warmifontaine BE 49.83 5.393 400 B Mark PDAS 1998-01-13 1998-06-18
CTH, Couthuin BE 50.531 5.118 159 S LE-3D MOBILE-v1996 1996-08-01 1998-02-16
HEY, Heyd BE 50.357 5.568 195 S LE-3D unknown 1997-09-01 1998-12-31
BON, Bonnine BE 50.482 4.917 160 S LE-3D MOBILE-v1996 1997-09-25 1998-01-13
BUZ, Buzenol BE 49.619 5.584 280 S LE-3D MOBILE-v1996 1997-09-01 1998-06-30
PLT, La Plate Taille BE 50.192 4.385 215 S LE-3D MARS-5800 1992-12-01 1998-10-01
VEN, Vencimont BE 50.034 4.93 270 S LE-3D MOBILE-v1996 1997-09-01 1998-06-30
VEV, Veve BE 50.217 4.99 190 S LE-3D MOBILE-v1996 1997-09-01 1998-01-14
SNF, Seneffe BE 50.511 4.284 125 S L4-C MARS-5800 1986-04-01 1986-12-31
SNF, Seneffe BE 50.508 4.282 108 S L4-C PC_1987 1987-01-01 1999-10-31
SNF, Seneffe BE 50.508 4.282 108 S L4-C PC-v1988 1999-11-01 2009-05-25
WLF, Walferdange BE 49.664 6.151 297 S LE-3D PC-v2004 2005-03-07 2019-03-05
UCC,S Uccle BE 50.797 4.36 105 S L4-3D MARS-5800 1986-01-15 1986-05-31
UCC,S Uccle BE 50.797 4.36 105 S V-JM PC-v1988 1991-09-29 1999-03-12
MEU, Meuville BE 50.396 5.769 335 S L4-3D MOBILE-v1996 1997-12-11 2000-05-01
DOU, Dourbes BE 50.095 4.595 224 S L4-3D PC-v2004 2004-09-24 2015-06-19
HEY, Heyd BE 50.357 5.568 195 S LE-3D PC-v2004 2005-08-31 2006-06-14
OSP, Ospel BE 51.333 5.825 29 S LE-3D MOBILE-v1996 1999-03-19 1999-07-08
OSP, Ospel BE 51.333 5.825 29 S LE-3D MOBILE-v1996 1999-08-25 1999-11-30
AUL, Aulne BE 50.365 4.332 -10 S L4-C PC-v1988 1989-08-29 1997-08-31
EBN, Eben-Emael BE 50.797 5.678 66.180000305176 S L4-3D unknown 1990-01-01 1991-04-09
STI, Sart Tilman BE 50.584 5.567 240 S L4-C MARS-5800 1985-10-04 1987-08-18
COI, Cointe 1 BE 50.618 5.564 0 S L4-C MARS-5800 1985-05-01 1985-09-01
KAN, Kanne BE 50.808 5.691 0 S L4-3D MARS-5800 1985-05-01 1985-09-01
COU, Couillet BE 50.379 4.479 189 S L4-3D MARS-5800 1986-05-28 1986-06-27
COU, Couillet BE 50.379 4.479 189 S L4-3D MARS-5800 1987-10-01 1987-12-02
BLA, Blaugies BE 50.373 3.814 130 S L4-3D MARS-5800 1987-02-27 1987-06-13
MSR, Montignies-sur-roc BE 50.372 3.732 78 S L4-3D MARS-5800 1987-03-08 1987-06-14
CTL, Cointe BE 50.618 5.568 120 S L4-C MARS-5800 1987-08-18 1988-01-25
COO, Coo BE 50.379 5.845 456 S L4-3D MARS-5800 1987-08-05 1987-11-04
HOF, Xhoffraix BE 50.459 6.073 521 S LE-3D MARS-5800 1989-11-09 1990-05-10
SOL, Solwaster BE 50.522 5.958 361 S LE-3D MARS-5800 1989-11-17 1990-05-09
HOK, Hockay BE 50.485 5.988 543 S L4-3D MARS-5800 1989-11-17 1990-05-09
RIG, Rigi BE 50.512 6.078 671 S L4-C MARS-5800 1989-11-09 1990-05-09
WOR, Wortegem BE 50.855 3.506 64 S SM6 PC-v1988 1990-08-29 1997-04-09
BBC, Barbancon BE 50.223 4.286 224 S LE-3D MARS-5800 1992-12-01 1992-12-31
SKQ, Steenkerque BE 50.649 4.08 63 S LE-3D PC-v2004 2008-10-29 2011-06-09
BAR, Barrage BE 50.609 6.01 250 S L4-3D MARS-5800 1987-12-15 1988-07-02
STA, Stambruges BE 50.512 3.715 58 ? unknown Papier 1987-03-02 1987-06-13
TH1, Thorn BE 51.167 5.86 0 ? unknown unknown 1992-01-01 1992-12-31
MAN, Manhay BE 50.303 5.685 400 ? unknown unknown 1985-01-01 1985-12-31
MLM, Malmedy BE 50.416 6.028 469 ? unknown unknown 1985-01-01 1985-12-31
PHR, Petit Hornu BE 50.398 3.813 112 S L4-C MARS-5800 1987-04-19 1987-06-01
EBN, Eben-Emael BE 50.797 5.678 66.180000305176 S L4-3D unknown 1988-01-01 1989-12-31
AUL, Aulne BE 50.365 4.332 -10 S L4-C MARS-5800 1987-05-01 1989-08-17
AUL, Aulne BE 50.367 4.333 115 S L4-C PC-v1988 1997-09-01 2000-02-28
BRE, Bree BE 51.185 5.676 32.5 S LE-3D MOBILE-v1996 1999-09-22 2003-02-11
CTH, Couthuin BE 50.53 5.118 160 S LE-3D MOBILE-v1996 1998-02-17 1999-01-31
CTH, Couthuin BE 50.531 5.118 159 S LE-3D MOBILE-v1996 1999-08-17 1999-09-30
ZEV, Zevekote BE 51.137 2.9 2.5 S L4-C PC-v1988 1992-03-13 1992-04-14
HU1, Humain BE 50.187 5.243 292 ? unknown unknown 1992-04-12 1992-04-16
DOU, Dourbes BE 50.095 4.595 224 S BNF Papier 1964-06-29 1985-04-30
ODL, Sint Odilienberg BE 51.148 6.001 0 ? unknown unknown 1992-04-14 1992-05-04
THN, THORN BE 51.162 5.843 0 ? unknown unknown 1992-04-13 1992-05-04
STP, STAMPROY BE 51.199 5.726 0 ? unknown unknown 1992-04-12 1992-05-04
HLN, HAELEN BE 51.236 5.956 0 ? unknown unknown 1992-04-13 1992-05-05
GRZ, Grand Leez BE 50.579 4.767 155 B CMG-3ESPC CD24 2008-07-14 2009-11-24
KIN, Kinrooi BE 51.144 5.774 33 ? unknown unknown 1992-04-12 1992-05-05
MAS, Maaseik BE 51.096 5.791 33 ? unknown unknown 1992-04-12 1992-05-05
MEM, Membach BE 50.61 6.009 250 S JM-6480 Papier 1982-06-11 1985-03-30
UCC, Uccle BE 50.797 4.36 105 ? unknown unknown 1982-09-14 1985-07-16
MOL,S Mol BE 51.213 5.085 25 B CMG-3T DM24 2008-06-03 0000-00-00
OTT, Ottignies BE 50.659 4.56 67.5 B CMG-3ESPC CD24 2008-07-14 2010-08-06
OT1, OT1-Mellery BE 50.597 4.573 142.5 S LE-3D MOBILE-v1996 2008-08-11 2009-09-01
OT4, OT4-Limal BE 50.695 4.564 81.5 B CMG-3ESPC CD24 2008-08-11 2009-01-19
OT5, OT5-Genappe BE 50.628 4.441 130 B CMG-3ESPC CD24 2008-08-11 2010-07-21
DSL,B Dessel BE 51.232 5.065 -578 B CMG-3T DM24 2008-11-26 2009-01-31
DSL,S Dessel BE 51.232 5.065 22 B CMG-3T DM24 2009-02-05 2016-02-03
ALR,A Alleur BE 50.677 5.505 158 A AC-23 SMACH SM-2-16 1999-09-29 2003-12-31
FXT, Faux-les-Tombes BE 50.437 5.014 170 S LE-3D unknown 2002-05-04 2002-08-08
NAN, Nannine BE 50.414 4.927 180 ? unknown unknown 2002-06-28 2002-07-10
BXL, Bruxelles BE 50.849 4.362 0 ? unknown unknown 2005-02-22 2005-12-31
MOL,T Mol BE 51.214 5.086 -198 B CMG-3T DM24 2008-06-03 0000-00-00
DSL,B Dessel BE 51.232 5.065 -578 B CMG-3T DM24 2010-10-20 2012-09-18
MRD, Maredsous BE 50.302 4.768 215 S LE-3D MOBILE-v1996 2007-01-01 2010-01-28
OT2, OT2-Rixensart BE 50.704 4.525 105 S LE-3D MOBILE-v1996 2008-08-12 2010-08-06
SNF, Seneffe BE 50.508 4.282 108 S L4-C PC-v2004 2009-05-26 2009-08-18
EBN, Eben-Emael BE 50.797 5.678 66.180000305176 B CMG-40T PC-v2004 2008-08-26 2019-02-26
OPT, Opitter BE 51.112 5.636 51 S LE-3D PC-v2004 2008-08-13 2009-03-16
MRD, Maredsous BE 50.302 4.768 215 S LE-3D MOBILE-v1996 2003-05-13 2004-07-29
MRD, Maredsous BE 50.302 4.768 215 S LE-3D PC-v2004 2010-01-28 2012-10-25
BRQ, Bracquegnies BE 50.483 4.142 59.5 S L4-C PC-v2004 2010-02-03 2014-06-06
BRE, Bree BE 51.185 5.676 32.5 S LE-3D MOBILE-v1996 2003-02-12 2003-12-31
OST,B Oostende BE 51.238 2.939 -299 B CMG-3T DM24 2009-05-08 2009-05-18
OST,B Oostende BE 51.238 2.939 -298 B CMG-3T DM24 2010-02-19 2012-05-30
OT1, OT1-Mellery BE 50.597 4.573 142.5 B CMG-3ESPC CD24 2009-09-02 2010-08-06
GRZ, Grand Leez BE 50.579 4.767 155 S LE-3D Mobile-v2004 2009-12-07 2010-07-10
OT3, OT3-Dion-le-Mont BE 50.693 4.644 104 S LE-3D MOBILE-v1996 2008-08-12 2010-04-07
C20, Arsdorf BE 49.86 5.86 0 B Mark PDAS 1998-01-28 1998-06-22
ELI,B Princesse Elisabeth AQ -71.947 23.347 1359 B CMG-3T DM24 2010-02-23 2014-06-12
C21, Consdorf All BE 49.81 6.36 0 B Mark PDAS 1998-01-16 1998-03-12
WRM,S Warmifontaine Mine BE 49.83 5.38 124 S SPR-S Papier 1964-09-01 1970-10-27
WRM,M Warmifontaine Mine BE 49.83 5.38 124 M SPR-M Papier 1964-09-01 1970-01-30
C06, Heyd All BE 50.357 5.568 195 B Mark PDAS 1998-01-13 1998-06-19
C05, Bonnine All BE 50.482 4.917 160 B Mark PDAS 1998-01-14 1998-06-18
C01, Louvain-la-Neuve BE 50.67 4.57 147 B Mark PDAS 1998-01-15 1998-03-18
C04, Veve Cave BE 50.217 4.99 190 B Mark PDAS 1998-01-14 1998-06-18
BRQ, Bracquegnies BE 50.483 4.142 59.5 S L4-C MOBILE-v1996 2007-08-03 2010-02-03
DOU,H1 Dourbes BE 50.095 4.595 224 S GLT Papier 1958-05-01 1965-07-03
DOU,H2 Dourbes BE 50.095 4.595 224 B STU Papier 1958-05-01 1963-12-31
DOU,H2 Dourbes BE 50.095 4.595 224 B PEW Papier 1964-01-01 1985-02-28
SNF, Seneffe BE 50.508 4.282 110 S L4-C PC-v2004 2009-08-18 2014-03-13
OT3, OT3-Dion-le-Mont BE 50.693 4.644 104 S LE-3D Mobile-v2004 2010-04-07 2010-08-06
MEM,B Membach BE 50.609 6.01 244.30000305176 B CMG-40T MARS-5800 1994-08-09 1994-09-30
MEM,B Membach BE 50.609 6.01 244.30000305176 B CMG-3ESP unknown 1997-09-30 1998-04-23
MEM,B Membach BE 50.609 6.01 244.30000305176 B CMG-40T unknown 1997-08-06 1997-09-30
MEM,L Membach BE 50.61 6.009 250 L STS-1 unknown 1998-05-20 1998-08-17
MEM,H Membach BE 50.609 6.01 244.30000305176 B CMG-3ESP Q330 2007-03-22 2021-09-09
MEM,H Membach BE 50.609 6.01 244.30000305176 B CMG-3ESP Q330 2006-02-16 2006-11-09
MEM,B Membach BE 50.609 6.01 244.30000305176 B CMG-40T X25 1994-10-01 1997-06-15
MEM,P Membach BE 50.61 6.009 250 S JM-6480 MARS-5800 1987-12-16 1988-01-12
OT6,B Chastres BE 50.591 4.642 142 B TR-120P TAURUS 2010-02-24 2010-03-31
OT7,B Faux BE 50.621 4.536 150 B TR-120P TAURUS 2010-01-23 2010-03-21
UCC,H1 Uccle BE 50.797 4.36 100 ? VRE Papier 1898-01-01 1909-03-13
UCC,H2 Uccle BE 50.797 4.36 100 L bom Papier 1906-08-01 1906-08-01
UCC,H1V Uccle BE 50.797 4.36 100 ? WIE-vert Plume-Papier 1909-03-20 1970-12-30
UCC,H1H Uccle BE 50.797 4.36 100 ? WIE-hor Plume-Papier 1910-01-01 1970-12-30
UCC,H2 Uccle BE 50.797 4.36 100 S GLT Papier 1911-03-23 1970-12-31
CTH, Couthuin BE 50.53 5.118 122 S LE-3D MOBILE-v1996 2009-03-20 2010-06-01
CTH, Couthuin BE 50.53 5.118 122 S L4-C Mobile-v2004 2010-06-01 2010-09-03
DSL,B Dessel BE 51.232 5.065 -578 B CMG-3T DM24 2009-07-31 2010-06-08
CSE, Court-Saint-Etienne BE 50.606 4.577 167 B CMG-3ESPC CD24 2010-07-13 2016-02-11
CLA, Clavier BE 50.419 5.302 235 S LE-3D PC-v2004 2010-08-05 2016-06-10
UCC,H3 Uccle BE 50.797 4.36 100 ? GWS Papier 1930-04-30 1970-12-31
UCC,H4 Uccle BE 50.797 4.36 100 S GRE Papier 1958-01-01 1986-01-12
UCC,H5 Uccle BE 50.797 4.36 100 B PEW unknown 1973-01-01 1983-12-31
MEM,H1 Membach BE 50.61 6.009 250 ? unknown unknown 1974-01-01 1982-06-11
BOU, Bougnies BE 50.389 3.945 72 S L4-C PC-v2004 2009-03-10 2021-10-18
CLA, Clavier BE 50.419 5.302 235 S LE-3D PC-v2004 2009-07-02 2010-08-05
EBN, Eben-Emael BE 50.797 5.678 66.180000305176 B CMG-40T PC-v2004 2007-11-29 2008-08-25
GES, Gesves BE 50.385 5.087 295 S LE-3D PC-v2004 2009-03-18 2012-06-12
LCH, La Chartreuse BE 50.639 5.599 62.900001525879 S LE-3D PC-v2004 2009-09-30 2015-05-22
OPT, Opitter BE 51.112 5.636 51 S LE-3D PC-v2004 2009-03-17 2014-03-20
RQR, Ronquières BE 50.606 4.225 35 S L4-C PC-v2004 2009-03-12 2020-08-04
ZEV, Zevekote BE 51.137 2.9 2.5 S LE-3D PC-v2004 2009-03-09 2015-02-05
RCH, Rochefort BE 50.155 5.227 182 B CMG-40T Q330 2008-06-03 2011-07-29
CTH, Couthuin BE 50.53 5.118 122 S L4-C Mobile-v2004 2010-09-03 2012-06-12
UCC,S Uccle BE 50.797 4.36 105 S L4-3D PC-v1996 2001-08-01 2002-01-02
UCC,S Uccle BE 50.797 4.36 105 B CMG-3ESP DM24 2002-01-03 2004-06-18
UCC,S Uccle BE 50.797 4.36 105 B CMG-3ESP DM24 2006-07-05 2023-01-13
DODT, Dodoma TZ -6.186 35.748 1114 B CMG-3ESP REFTEK72 2008-01-10 2009-01-31
MBEY, Mbeya TZ -9 33.25 1371 B CMG-3T REFTEK72 2007-02-11 2009-01-15
PSG, Paltuding ID -8.072 114.228 1853 B TR-120P TAURUS 2010-06-04 2016-12-31
RIN, Rinjani ID -8.42 116.47 2000 B TR-120P TAURUS 2010-05-22 2010-09-30
POS, Pos Baru ID -8.054 114.246 2379 B TR-120P TAURUS 2010-10-07 2016-12-31
PUN, Puncak ID -8.062 114.239 2356 B TR-120P TAURUS 2010-06-05 2010-10-18
DAM, Dam Of Kawah Ijen ID -8.059 114.236 2166 B TR-120P TAURUS 2010-10-19 2016-12-31
TGA, Tangissart BE 50.605 4.522 97 B CMG-40T Mobile-v2014 2019-09-24 2024-07-03
DSL,B Dessel BE 51.232 5.065 -578 B CMG-3T DM24 2020-02-03 2022-08-18
SKQ, Steenkerque BE 50.649 4.08 63 S LE-3D PC-v2004 2011-06-09 2015-06-11
RCH, Rochefort BE 50.155 5.227 182 B CMG-40T Q330 2011-07-29 2015-11-18
MN1, Mons - Lotto Mons Expo BE 50.458 3.939 50 S LE-3D Mobile-v2004 2012-03-30 2013-09-12
MN2, Mons - Cité Administrative BE 50.455 3.939 50 S LE-3D Mobile-v2004 2012-03-30 2012-05-10
MN3, Mons - Grands Prés BE 50.455 3.934 50 S LE-3DliteMk2 Mobile-v2004 2012-03-30 2012-11-13
MN4, Mons - IDEA Station De Pompage BE 50.461 3.946 50 S LE-3DliteMk2 Mobile-v2004 2012-03-30 2012-05-03
MN5, Mons - RW (DPA) BE 50.449 3.945 29 S LE-3D Mobile-v2004 2012-03-30 2013-01-29
MN7, Mons - Maison De L'entreprise BE 50.46 3.928 50 B CMG-3ESPC CD24 2012-05-10 2012-05-29
MN2, Mons - Cité Administrative BE 50.455 3.939 16 S LE-3D Mobile-v2004 2012-05-10 2013-09-12
MN4, Mons - IDEA Station De Pompage BE 50.461 3.947 50 S LE-3DliteMk2 Mobile-v2004 2012-05-03 2013-01-29
MN8, Mons - Université De Mons BE 50.463 3.956 35 B CMG-3ESPC CD24 2012-05-08 2014-05-06
MN9, Mons - SWDE BE 50.443 3.944 25 B CMG-3ESPC CD24 2012-05-29 2013-09-17
MN7, Mons - Maison De L'entreprise BE 50.46 3.928 50 B CMG-3ESPC CD24 2012-05-29 2013-09-17
MN6, Mons - Muséum Régional Des Sciences Naturelles BE 50.457 3.948 35 B CMG-3ESPC CD24 2012-06-07 2013-03-21
GES, Gesves BE 50.385 5.087 295 S LE-3DliteMk2 PC-v2004 2012-06-12 2014-08-21
IBLA, Blawan ID -7.993 114.167 1021 S LE-3D Mobile-v2004 2011-09-26 2011-12-25
IMLB, Malabar ID -8.025 114.1 1530 S LE-3D Mobile-v2004 2011-09-29 2011-11-19
IPLA, Plalangan ID -8.037 114.195 1450 S LE-3D Mobile-v2004 2011-11-11 2012-01-24
IGEN, Genteng ID -8.06 114.165 1500 S LE-3D Mobile-v2004 2011-12-07 2012-01-24
IPAL, Paltuding N ID -8.06 114.206 1600 S LE-3D Mobile-v2004 2011-09-26 2011-11-15
IROB, Robusta ID -8.084 114.324 600 S LE-3D Mobile-v2004 2011-09-28 2011-09-28
IJEN, Kawah Ijen Puncak ID -8.062 114.24 2330 S L4-C unknown 2010-01-01 2016-12-31
TRWI, Terowongan Ijen ID -8.062 114.24 2330 S L-22 unknown 2011-05-31 2016-12-31
RAUN, Raung 2 ID -8.153 114.12 1370 S L4-C unknown 2011-05-31 2016-12-31
MLLR, Raung ID -8.153 114.12 1370 ? unknown unknown 2011-05-31 2016-12-31
KWUI, Kawah Utara Ijen ID -8.053 114.237 2140 S L4-C unknown 2011-05-31 2016-12-31
POSI, Pos Licin ID -8.147 114.257 730 ? unknown unknown 2011-05-31 2016-12-31
JAGI, Jajag ID -8.47 114.152 171 ? unknown unknown 2010-01-01 2016-12-31
HOU, Houvegnez BE 50.354 6.005 495 B CMG-40T PC-v2004 2012-08-10 2014-08-22
ELI,S Princesse Elisabeth AQ -71.947 23.347 1372 B TR-120P TAURUS 2012-02-11 2013-12-31
MRD, Maredsous BE 50.302 4.768 215 S LE-3D PC-v2004 2012-10-25 2018-03-15
MN3, Mons - Grands Prés BE 50.455 3.934 50 S LE-3DliteMk2 Mobile-v2004 2012-11-13 2012-11-13
MNA, Mons - CSC BE 50.455 3.946 50 S LE-3DliteMk2 Mobile-v2004 2012-11-27 2013-09-12
MNB, Mons - Adeps BE 50.468 3.941 33 S LE-3DliteMk2 Mobile-v2004 2013-01-29 2013-09-12
MNC, Mons - Arcéa BE 50.453 3.972 33 S LE-3D Mobile-v2004 2013-01-29 2013-09-12
MND, Mons - Rés. Oultremont BE 50.467 3.904 45 B CMG-3ESPC CD24 2013-06-11 2013-09-17
TNL, Ternell BE 50.586 6.13 505 S LE-3D Mobile-v2004 2013-09-16 2014-11-07
HST, Hauset BE 50.701 6.064 250 S LE-3DliteMk2 Mobile-v2004 2013-09-16 2013-10-21
AFT, Afst BE 50.337 6.377 563 S LE-3DliteMk2 Mobile-v2004 2013-10-01 2014-07-22
MRG, Mont Rigi BE 50.511 6.075 674 S LE-3D Mobile-v2004 2013-10-01 2014-11-07
UCC,B Uccle BE 50.797 4.36 -4.5 B CMG-3T DM24 2010-02-17 2016-05-30
HST, Hauset BE 50.701 6.064 250 S LE-3D Mobile-v2004 2013-10-21 2014-05-08
MN6, Mons - Muséum Régional Des Sciences Naturelles BE 50.457 3.948 35 B TC120 PC-v2004 2014-03-06 2014-04-25
SNF, Seneffe BE 50.508 4.282 110 S L4-C PC-v2004 2014-03-13 2017-08-21
OPT, Opitter BE 51.112 5.636 51 S LE-3D PC-v2004 2014-03-20 2018-04-19
ANT1, Otto AQ -72.099 22.84 1718 B TR-120P TAURUS 2014-01-02 2014-04-14
ANT3, Gunnestadbreen AQ -72.134 23.727 1397 B TR-120P TAURUS 2014-01-04 2014-04-14
ANT4, Vesthaugen AQ -71.703 23.529 1217 B STS-2 TAURUS 2014-01-25 2014-08-26
ANT5, Last Nunatak AQ -72.271 23.252 2366 B TR-120P TAURUS 2014-01-07 2014-03-31
ANT6, Blue-ice AQ -72.488 23.15 2379 B TR-120P TAURUS 2014-01-07 2014-12-05
ELI,S Princesse Elisabeth AQ -71.947 23.347 1372 B TR-120P TAURUS 2013-12-31 2014-06-13
BRQ, Bracquegnies BE 50.483 4.142 59.5 S L4-C PC-v2004 2014-06-06 2022-02-10
GES, Gesves BE 50.385 5.087 295 S LE-3D PC-v2004 2014-08-21 2019-08-29
MRG, Mont Rigi BE 50.511 6.075 674 S LE-3D Mobile-v2004 2014-11-07 2015-01-16
TNL, Ternell BE 50.586 6.13 505 S LE-3D PC-v2014 2014-11-07 2021-09-30
MRG, Mont Rigi BE 50.511 6.074 674 S LE-3D PC-v2014 2015-01-16 2022-05-18
ZEV, Zevekote BE 51.137 2.9 2.5 S LE-3D PC-v2004 2015-02-05 2021-11-04
LCH, La Chartreuse BE 50.639 5.599 62.900001525879 S LE-3D PC-v2004 2015-05-22 2022-02-24
BLZ, Berloz BE 50.697 5.225 125 B CMG-EDU-T unknown 2015-01-01 2023-07-16
TBL1, Bilzen BE 50.873 5.533 61 B CMG-3ESPC CD24 2015-06-12 2015-09-08
TBL2, Tongeren BE 50.787 5.456 100 B CMG-3ESPC CD24 2015-06-12 2015-09-08
TBL3, Zutendaal BE 50.97 5.557 90 B CMG-3ESPC CD24 2015-06-12 2015-09-08
TBL4, Kermt BE 50.948 5.268 30 B CMG-3ESPC CD24 2015-06-12 2015-09-08
SKQ, Steenkerque BE 50.649 4.08 63 S LE-3D PC-v2004 2015-06-11 2018-08-20
DOU, Dourbes BE 50.095 4.595 224 B TC120 PC-v2014 2015-06-19 2021-06-17
VIA, Vianden BE 49.935 6.202 252 S LE-3D PC-v2004 2015-08-05 2016-07-07
HOU, Houvegnez BE 50.354 6.005 495 B CMG-40T PC-v2014 2015-11-06 2019-06-19
RCH, Rochefort BE 50.155 5.227 182 B TC120 Q330 2015-11-18 2019-07-15
TAN1, TAN1 AQ -70.57 24.152 280 S LE-3DliteMk2 Sismocube 2014-01-12 2014-02-06
TAN2, TAN2 AQ -70.486 24.26 126 S LE-3DliteMk2 Sismocube 2014-01-12 2014-02-06
TAN3, TAN3 AQ -70.583 24.449 57 S LE-3DliteMk2 Sismocube 2014-01-12 2014-02-06
TAN4, TAN4 AQ -70.5 24.551 47 S LE-3DliteMk2 Sismocube 2014-01-12 2014-02-06
LES, Lessines BE 50.711 3.843 30 S L4-3D PC-v2004 2016-02-18 2019-07-30
TMM,1 Membach T BE 50.609 6.01 250 B CMG-3ESPC CD24 2016-03-15 2019-04-26
TMM,2 Membach T BE 50.609 6.01 250 B CMG-3ESPC CD24 2016-03-15 2019-04-26
TMM,3 Membach T BE 50.609 6.01 250 B CMG-3ESPC CD24 2016-03-15 2019-04-26
TMM,4 Membach T BE 50.609 6.01 250 B CMG-3ESPC CD24 2016-03-15 2019-04-26
COR, Corroy-le-Chateau BE 50.546 4.649 212 B TR-120P TAURUS 2016-04-13 2016-05-11
CLA, Clavier BE 50.419 5.302 235 S LE-3D PC-v2004 2016-06-10 2019-08-07
VIA, Vianden BE 49.935 6.202 252 S LE-3D PC-v2004 2016-07-07 2020-09-16
KLB, Kalborn BE 50.1 6.109 475 S LE-3D PC-v2004 2016-08-25 2020-11-16
PDH, PandaHill TZ -8.983 33.242 0 ? unknown unknown 1900-01-01 2000-12-31
MBA, Mbeya (Org) TZ -8.874 33.453 0 ? unknown unknown 1900-01-01 2000-12-31
ITK, Itaka TZ -8.873 32.783 0 ? unknown unknown 1900-01-01 2000-12-31
ITB, Itumba TZ -9.429 33.186 0 ? unknown unknown 1900-01-01 2000-12-31
TDM, Tunduma TZ -9.296 32.771 0 ? unknown unknown 1900-01-01 2000-12-31
GIV, Givet BE 50.102 4.823 0 ? unknown unknown 1900-01-01 1998-12-31
BAI, Baives BE 50.059 4.208 0 ? unknown unknown 1900-01-01 1999-12-31
CIE, Cierreux BE 50.243 5.95 0 ? unknown unknown 1900-01-01 2000-01-01
DBN, De Bilt 8 ? 52.103 5.177 3 ? unknown unknown 1908-08-01 1968-07-31
STI, Sart Tilman BE 50.583 5.564 223 S L4-C MARS-5800 1987-10-01 1987-11-30
EBN, Eben-Emael BE 50.797 5.678 66.180000305176 S L4-3D unknown 1987-09-01 1987-12-31
DSL,S Dessel BE 51.232 5.065 22 B CMG-3T DM24 2017-01-23 2017-04-03
DSL,B Dessel BE 51.232 5.065 -578 B CMG-3T DM24 2016-09-08 2016-11-21
DSL,B Dessel BE 51.232 5.065 -578 B CMG-3T DM24 2017-04-03 2018-03-28
MOL,1 Mol BE 51.213 5.086 -96 B TC20 CENTAUR 2017-04-07 0000-00-00
MOL,2 Mol BE 51.213 5.086 -198.75 B TC20 CENTAUR 2017-04-07 0000-00-00
MOL,3 Mol BE 51.213 5.086 -196.5 B TC20 CENTAUR 2017-04-07 0000-00-00
MOL,4 Mol BE 51.213 5.086 -198.5 B TC20 CENTAUR 2017-04-07 0000-00-00
MOL,5 Mol BE 51.214 5.086 -198.25 B TC20 CENTAUR 2017-04-07 0000-00-00
ELI,S Princesse Elisabeth AQ -71.947 23.347 1372 B TR-120P TAURUS 2016-01-11 2017-12-07
ELI,S Princesse Elisabeth AQ -71.947 23.347 1372 B TR-120P TAURUS 2014-12-18 2015-02-23
DSL,S Dessel BE 51.232 5.065 22 B TC20 DM24 2017-07-07 2023-11-27
MEM,S Membach BE 50.609 6.01 244.5 S LE-3DliteMk2 PC-v2014 2018-01-08 0000-00-00
ELI,S Princesse Elisabeth AQ -71.947 23.347 1372 B TR-120P TAURUS 2017-12-07 0000-00-00
MRD, Maredsous BE 50.302 4.768 215 S LE-3D PC-v2014 2018-03-15 2019-04-09
OPT, Opitter BE 51.112 5.636 51 S LE-3D PC-v2014 2018-04-19 2022-06-01
OPT,B Opitter BE 51.112 5.636 -328 S LE-3DBHMk3 PC-v2014 2018-04-18 0000-00-00
OST,B Oostende BE 51.238 2.939 -301 B TC20 CENTAUR 2018-06-21 2021-11-04
OST,B Oostende BE 51.238 2.939 -298 B CMG-3T DM24 2014-05-21 2015-11-05
DSL,B Dessel BE 51.232 5.065 -578 B CMG-3T DM24 2018-08-13 2019-06-07
SKQ, Steenkerque BE 50.649 4.08 63 S LE-3D PC-v2014 2018-08-20 2023-05-10
UCC,B Uccle BE 50.797 4.36 -38.5 B TC20 CENTAUR 2018-10-29 0000-00-00
EBN, Eben-Emael BE 50.797 5.678 66.180000305176 B CMG-40T PC-v2014 2019-02-26 2024-01-31
WLF, Walferdange BE 49.665 6.153 295 B STS-2 Q330HR 2019-03-06 0000-00-00
MRD, Maredsous BE 50.302 4.768 215 B TR-120P CENTAUR 2019-04-09 0000-00-00
HOU, Houvegnez BE 50.354 6.005 495 B CMG-40T PC-v2014 2019-06-19 2024-03-12
LES, Lessines BE 50.711 3.843 30 B TC120 PC-v2014 2019-07-30 0000-00-00
CLA, Clavier BE 50.419 5.302 235 S LE-3D PC-v2014 2019-08-07 2020-06-17
RCH, Rochefort BE 50.155 5.227 182 B TC120 CENTAUR 2019-07-15 2022-07-05
GES, Gesves BE 50.385 5.087 295 S LE-3D PC-v2004 2019-08-29 2021-07-01
MOL,K Mol BE 51.216 5.095 25 B TC20 CENTAUR 2020-02-11 0000-00-00
CLA, Clavier BE 50.419 5.302 235 S LE-3D PC-v2014 2020-06-17 2021-08-13
RQR, Ronquières BE 50.606 4.225 35 S L4-C PC-v2014 2020-08-04 2023-03-22
UCC,1 Uccle BE 50.797 4.36 100 ? Rebeur Lampe-Papier 1899-01-01 1909-03-13
UCC,H2 Uccle BE 50.797 4.36 100 L bom Plume-Papier 1906-08-01 1911-03-11
VIA, Vianden BE 49.935 6.202 252 B TC20 CENTAUR 2020-09-16 0000-00-00
SNF, Seneffe BE 50.508 4.282 110 S L4-C PC-v2014 2020-10-21 2021-08-05
KLB, Kalborn BE 50.1 6.109 475 B TC20 CENTAUR 2020-11-16 0000-00-00
HOU, Houvegnez BE 50.354 6.005 495 B CMG-40T PC-v2004 2014-08-22 2015-11-06
BDH,N Bois D'Haine BE 50.512 4.215 122 S 3D-RS-V7 DL-RS-100 2021-03-13 0000-00-00
DOU, Dourbes BE 50.095 4.595 224 B TR-120P CENTAUR 2021-06-17 0000-00-00
TMLT, Montigny-le-Tilleul BE 50.368 4.368 197 S LE-3DliteMk3 TAURUS 2021-06-23 2023-01-13
GES, Gesves BE 50.385 5.087 295 B TC20 Mobile-v2014 2021-07-01 0000-00-00
SNF, Seneffe BE 50.508 4.282 110 B TC20 CENTAUR 2021-08-05 0000-00-00
CLA, Clavier BE 50.419 5.302 235 B TC120 PC-v2014 2021-08-13 0000-00-00
MEM,H Membach BE 50.609 6.01 244.30000305176 B TR-120P CENTAUR 2021-09-10 0000-00-00
TNL, Ternell BE 50.586 6.13 505 S LE-3D PC-v2014 2021-09-30 2022-05-03
OST,B Oostende BE 51.238 2.939 -301 B TC20 CENTAUR 2021-11-04 2022-03-22
UCC,A Uccle BE 50.797 4.36 100 A Titan TitanSMA 2021-10-19 2022-03-01
MON,A Mons BE 50.452 3.953 30 A Titan TitanSMA 2021-11-16 2022-03-01
MOL,A Mol BE 51.214 5.086 25 A Titan TitanSMA 2021-12-01 2022-03-15
MOL,B Mol BE 51.214 5.086 -198.25 A Titan TitanSMA 2021-12-01 0000-00-00
MEM,A Membach BE 50.61 6.009 242.60000610352 A Titan TitanSMA 2022-01-19 0000-00-00
THE,A Theux BE 50.488 5.791 290 A Titan TitanSMA 2022-02-01 0000-00-00
BRQ, Bracquegnies BE 50.483 4.142 59.5 S L4-C PC-v2014 2022-02-10 2023-06-14
LCH, La Chartreuse BE 50.639 5.599 62.900001525879 B TC20 CENTAUR 2022-02-24 0000-00-00
LCH,A La Chartreuse BE 50.639 5.599 62.900001525879 A Titan TitanSMA 2022-02-24 2022-03-10
UCC,A Uccle BE 50.797 4.36 100 A Titan TitanSMA 2022-03-01 0000-00-00
MON,A Mons BE 50.452 3.953 30 A Titan TitanSMA 2022-03-01 0000-00-00
LCH,A La Chartreuse BE 50.639 5.599 62.900001525879 A Titan TitanSMA 2022-03-10 0000-00-00
STW,A Sainte-Walburge BE 50.657 5.568 200 A Titan TitanSMA 2022-03-10 0000-00-00
MOL,A Mol BE 51.214 5.086 25 A Titan TitanSMA 2022-03-15 0000-00-00
OST,B Oostende BE 51.238 2.939 -301 B TC20 CENTAUR 2022-03-22 2023-09-28
A005, Eben-Emael(2) BE 50.797 5.678 80 ? unknown unknown 2014-10-16 0000-00-00
TNL, Ternell BE 50.586 6.13 505 S LE-3DliteMk3 PC-v2014 2022-05-03 2023-11-28
KIN,A Kinrooi BE 51.144 5.774 33 A Titan TitanSMA 2022-05-10 0000-00-00
MRG, Mont Rigi BE 50.511 6.074 674 S LE-3DliteMk2 PC-v2014 2022-05-18 0000-00-00
MAS,A Maaseik BE 51.096 5.791 33 A Titan TitanSMA 2022-05-24 0000-00-00
BRE,A Bree BE 51.139 5.596 34 A Titan TitanSMA 2022-06-01 0000-00-00
OPT, Opitter BE 51.112 5.636 51 S LE-3DliteMk2 PC-v2014 2022-06-01 0000-00-00
STI,A Sart Tilman BE 50.586 5.558 245 A Titan TitanSMA 2022-06-28 0000-00-00
RCH, Rochefort BE 50.155 5.227 182 B TR-120P CENTAUR 2023-08-23 0000-00-00
STI, Sart Tilman BE 50.583 5.564 223 S L4-C PC-v2014 2022-06-28 2023-08-09
RCH, Rochefort BE 50.155 5.227 182 B TR-120P CENTAUR 2022-07-05 2022-10-03
STT,A Strepy-Thieu BE 50.479 4.11 112 A Titan TitanSMA 2022-07-27 0000-00-00
CLH,A Chapelle-Lez-Herlaimont BE 50.471 4.28 170 A Titan TitanSMA 2022-07-28 0000-00-00
MRC,A Marcinelle BE 50.389 4.446 125 A Titan TitanSMA 2022-08-04 0000-00-00
BLRG, Blaregnies BE 50.356 3.898 130.5 B TC120 CENTAUR 2022-09-07 2022-11-23
RCH, Rochefort BE 50.155 5.227 182 B TR-120P CENTAUR 2022-10-03 2023-08-23
RQR, Ronquières BE 50.606 4.225 60.099998474121 S LE-3D PC-v1988 2002-09-03 2003-11-19
BOU, Bougnies BE 50.389 3.945 72 S L4-C MARS-5800 1986-08-13 1990-02-05
BOU, Bougnies BE 50.389 3.945 72 S L4-C MARS-5800 1990-02-07 1990-02-21
BOU, Bougnies BE 50.389 3.945 72 S L4-C MARS-5800 1990-03-08 1993-02-04
BOU, Bougnies BE 50.389 3.945 72 S L4-C PC-v1988 1993-02-05 1993-02-06
BOU, Bougnies BE 50.389 3.945 72 S L4-C MARS-5800 1993-02-07 1993-10-05
MEM,S Membach BE 50.609 6.01 244.5 S L4-3D MARS-5800 1985-07-11 1994-06-27
MEM,S Membach BE 50.609 6.01 244.5 S L4-3D MARS-5800 1994-06-28 1994-10-01
MEM,S Membach BE 50.609 6.01 244.5 S L4-3D MARS-5800 1996-01-31 1997-07-01
MEM,S Membach BE 50.609 6.01 244.5 S L4-3D MARS-5800 1997-07-02 2004-09-30
BLRG, Blaregnies BE 50.356 3.898 129.5 B TC20 CENTAUR 2022-11-23 0000-00-00
MEM,P Membach BE 50.61 6.009 250 S L4-C MARS-5800 1988-01-18 1988-07-01
MEM,P Membach BE 50.61 6.009 250 S JM-6480 MARS-5800 1988-07-03 1991-12-31
MEM,P Membach BE 50.61 6.009 250 S JM-6480 PC-v1988 1992-01-01 1992-04-13
LLV,A La Louvière BE 50.479 4.185 130 A Titan TitanSMA 2022-12-07 0000-00-00
ANS,A Ans BE 50.668 5.507 180 A Titan TitanSMA 2022-12-13 0000-00-00
UCC,S Uccle BE 50.797 4.36 105 B TCH120 CENTAUR 2023-01-13 0000-00-00
TMEL, Meldert BE 50.781 4.836 81 B TR-120P TAURUS 2021-05-28 2021-11-30
BAR, Barrage BE 50.609 6.01 250 S JM-6480 MARS-5800 1988-07-03 1989-11-25
BAR, Barrage BE 50.609 6.01 250 S L4-3D MARS-5800 1989-11-26 1992-05-01
RQR, Ronquières BE 50.606 4.225 60.099998474121 S LE-3D PC-v2014 2023-03-22 2023-05-23
UCC,S Uccle BE 50.797 4.36 105 S L4-3D MARS-5800 1987-07-08 1987-07-08
UCC,S Uccle BE 50.797 4.36 105 S V-JM MARS-5800 1987-12-17 1991-09-22
SKQ, Steenkerque BE 50.649 4.08 63.599998474121 B TC20 CENTAUR 2023-05-10 0000-00-00
RQR, Ronquières BE 50.606 4.225 43 S LE-3DBHMk3 CENTAUR 2023-05-23 0000-00-00
BRQ, Bracquegnies BE 50.483 4.142 59.5 S LE-3DBHMk3 CENTAUR 2023-06-14 0000-00-00
STN,B Saint-Nicolas BE 50.626 5.541 168 A Titan TitanSMA 2023-07-04 0000-00-00
STI, Sart Tilman BE 50.583 5.564 223 S LE-3DBHMk3 PC-v2014 2023-08-09 0000-00-00
OST,B Oostende BE 51.238 2.939 -301 B TC20 CENTAUR 2023-09-28 0000-00-00
TNL, Ternell BE 50.586 6.13 505 S LE-3DliteMk3 PC-v2014 2023-11-28 0000-00-00
DSL,S Dessel BE 51.232 5.065 22 B TC20 CENTAUR 2023-11-27 0000-00-00
LCH, La Chartreuse BE 50.639 5.599 62.900001525879 S L4-3D MARS-5800 1991-02-03 1991-07-31
LCH, La Chartreuse BE 50.639 5.599 62.900001525879 S L4-3D PC-v1996 1997-09-12 1998-02-04
EBN, Eben-Emael BE 50.797 5.678 66.180000305176 B TH120 CENTAUR 2024-01-31 0000-00-00
HOU, Houvegnez BE 50.354 6.005 495 B TCH120 CENTAUR 2024-03-12 0000-00-00
DSL,B Dessel BE 51.232 5.065 -580 B CMG-3T MINP 2024-05-14 0000-00-00
GRAP, Grapfontaine BE 49.815 5.399 442 B TC20 CENTAUR 2024-05-28 0000-00-00
TGA, Tangissart BE 50.605 4.522 97 B TCH120 CENTAUR 2024-07-03 0000-00-00