• USGS (United States Geological Survey)
  • IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology)
  • IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)
  • Les séismes, Planète Terre (Département de Géologie et de Génie géologique de l'Université de Laval, Québec)
  • Comprendre les séismes, Musée de Sismologie et collections de Géophysique, Université de Strasbourg
  • Musée de sismologie, EOST (École et Observatoire des Sciences de la Terre), Université de Strasbourg
  • Découvrir les séismes Téléchargez le poster réalisé à l'occasion de la 51e bourse aux minéraux de Sainte-Marie-Aux-Mines

Hoeveel aardbevingen gebeuren er gemiddeld per jaar?

Het aantal aardbevingen groter dan een bepaalde magnitude (kracht op de schaal van Richter) daalt logaritmisch met de magnitude, volgens de zgn. relatie van Gutenberg-Richter:

$$\log(N) = a - b \cdot M$$

Waarbij:

  • N: jaarlijks aantal aardbevingen met magnitude groter dan M
  • M: magnitude
  • a, b: constanten

Meestal is b ongeveer gelijk aan 1, wat betekent dat aardbevingen groter dan een bepaalde magnitude tienmaal minder frequent voorkomen dan aardbevingen van één magnitude-eenheid lager.

Het wereldwijd jaarlijks gemiddelde voor verschillende magnitude-intervallen werd berekend door de USGS:

Magnitude Aantal aardbevingen
≥ 8 1
7-7.9 17
6-6.9 134
5-5.9 1319

Voor België en grensgebieden kan op basis van de aardbevingscatalogus van de Koninklijke Sterrenwacht van België de volgende relatie berekend worden:

$$\log(N) = 2.84 - 0.89 \cdot M$$

Het verband wordt verduidelijkt door de volgende grafiek:

Diagramme de fréquence-magnitude pour le catalogue sismique de l'ORB

Het gemiddeld aantal aardbevingen dat jaarlijks geregistreerd wordt bedraagt aldus:

Magnitude Aantal aardbevingen
≥ 6 1 om de 315 jaar
≥ 5 1 om de 40 jaar
≥ 4 1 om de 5 jaar
≥ 3 1.5 per jaar
≥ 2 11 per jaar